Ovečky pro Bílé Karpaty je akce, která obnovuje tradici přehánění ovcí a koz na blízké trhy v rámci setkávání slováckých a myjavských folkloristů.

Atmosféru putování moravsko – slovenským pohraničím mezi folkorními festivaly Myjava a Strážnice ve své tvorbě zachytili umělci:

  • Alexander Pevse (Ukrajina)
  • Vladimír Sandyuk (Ukrajina)
  • Maria Laht (Estonsko)
  • František Pavlica (Česká republika)
  • Jiří Miškeřík (Česká republika)
  • Jan Botek (Česká republika)

Akce se koná v rámci Mezinárodní projektu AREAS OF INSPIRATION, který získal podporu Evropské komise na realizaci aktivit kulturní spolupráce v letech 2014 – 2020. Dlouhodobého projektu vedeného Sdružením Machaon International Slovakia se účastní partneři z Estonska, Rakouska, Ukrajiny, Slovenska a České republiky, u nás zastoupené  Národním ústavem lidové kultury Strážnice a Místní akční skupinou Strážnicko.

Hlavní myšlenkou projektu je podpořit tvorbu a mobilitu umělců a kreativních lidí na venkov, který je zdrojem inspirace a zároveň využít jejich kreativitu na podporu místního rozvoje – turismu, ochrany přírody a kulturního dědictví a propagovat krásu venkova prostřednictvím uměleckých děl.

České partnerství je zastoupeno projektem Ovečky pro Bílé Karpaty, který oživuje starou tradici  putování lidí z pohraničí se zvířaty  přes Bílé Karpaty na trhy nebo nové pastviny. Symbolicky se toto putování propojilo s národopisným provázáním dvou velkých mezinárodních folklorních festivalů, MFF Strážnice a MFF Myjava.  Toto týdenní pěší putování strážnických a brezovských folkloristů  s malým stádem ovcí a koz přineslo řadu milých setkání a krátkých vystoupení v moravsko-slovenském příhraničí, například v ve Vrbovcích, Chvojnici, Brezové, Malé Vrbce, Radějově i jinde. Díky spolupráci tanečníků, hudebníků a výtvarných umělců  krátká kulturní vystoupení často přerostla v příjemná společenská setkání se zpěvy a tanci.

Součástí setkání byla i ukázka vedení stádečka koz a ovcí pod vedením zkušeného bači.  Úspěšným završením společného putování folkloristů, umělců i bači a stáda oveček byl seminář a prezentace vytvořených děl v areálu strážnického skanzenu v závěru folklorního festivalu ve Strážnici, kde se vystavené obrazy těšily zájmu návštěvníků 72. ročníku strážnických slavností.